nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Hedonizmus-index a tananyag-szerkesztésben, avagy az emberi fogalmak életre keltése robotokkal

A hedonizmus-indexről, bármit jelentsen is egy ilyen furcsa kifejezés, a szakirodalom részletesen tudósítja az érdeklődőt. A hedonizmus-index a tudománymarketing jellegzetes terméke, vagyis egy olyan fogalom, amelyet az emberi agy alkotott, hogy minél inkább kiaknázza annak figyelemfelhívó, meghökkentő hatását.

A marketinghatások mögé pillantva azonban minden ilyen ötlet a robotok (mesterséges intelligenciák) számára is értelmezhető, akár van a fogalomnak matematikai alapja, akár nincs. Akár publikus a matematikai alapvetés, akár nem.

Ha a hedonizmus-indexet (s áruljuk el végre, mit is jelent: például, leegyszerűsítve, a hangulatindex fogalmának felel meg) rávetítjük a tananyagfejlesztés dramaturgiai kihívásaira, akkor a szakirodalom által feltárt tipikus sémák és ezek gyakorisága adja ki azt az üzenetet, amelyből tanulni lehet a történetszövés várható sikerességének becslése érdekében.

A hedonizmus-index logikáját követő minden aggregáció egy-egy olyan sűrítés, amely egy mű szóhasználatát fejezi ki szakaszról szakaszra, egy indexértékben megadva. S ezek az indexértékek azok, amelyek lázgörbéket képesek leírni, ezek a lázgörbék pedig azok a dramaturgiai ujjlenyomatok, amelyeket tipizálni lehet.

Aggregáló indexeket bárki képes online elemző szolgáltatás keretében készíteni a hasonlóságelemzésre (antidiszkriminatív fogalomalkotó modellekre) támaszkodva. Ugyancsak a hasonlóságelemzés speciális nézetét adja az a matematikai támogatás, amely képes felismerni a lázgörbék jellegzetes szakaszhatárait.

A szemkamerás vizsgálatokból levezetni kívánt élményszerűség is olyan fogalom, amely a lázgörbékbe sűrített primer mérésekből indul ki, és mindaddig, amíg nem telepítettek elemző robotot a képalkotó eljárás eredményének megfelelő lázgörbék értelmezésére, addig az emberi szemek találgatják, hogy mit is szabad a lázgörbékből kikövetkeztetni (vö. a felhők vélelmezett alakjának értelmezése)..

Tehát csak azt nevezhetjük tudásnak, amit forráskódba konvertálhatunk. Minden más emberi képesség (az intuíció, az asszociáció stb.) művészet. Ahol a két fogalom egyike sem jobb, mint a másik. Egyszerűen két önálló minőségről, magáról a másságról van szó…