nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Az előző rész tartalmából…

A sorozat első részében megismerkedtünk az esetalapú oktatás fogalmával és annak az előnyeivel, megkülönböztettük az esettanulmányt a jogesettől, valamint körvonalaztuk azokat a képzési célokat, amelyeket a képzési forma alkalmazásától várunk. Felvillantottuk néhány információt az e-szemináriumi foglalkozási formáról és azt ígértük, hogy visszatérünk

  • a konkrét módszertani célokkal és
  • a képzés folyamatának a bemutatásával.

Mi nem csak ígérünk, hanem azt be is tartjuk…

Az e-szemináriumi foglalkozási forma módszertani céljai

Azt már tudjuk, hogy a téma feldolgozásához esettanulmányok adják az alapot. A módszertan egyaránt jól működik olyan tanulók esetében is, akiknek van némi tapasztalatuk a témában vagy hasonló szituációkban, és olyanoknál is, akik kevés vagy akár semmilyen tapasztalattal sem rendelkeznek.

Az tűztük ki célul, hogy a tanuló ismerkedjen meg az ismeretek alkalmazásával gyakorlati szituációkban is, vagyis cselekvői szerepbe helyezkedjen, helyzetgyakorlatokat végezzen és szerezzen tapasztalatot számára eddig részben vagy egészben ismeretlen helyzetben. Azaz hozzon és készítsen elő döntéseket, oldjon meg problémákat, adjon megoldási javaslatokat és találjon ki alternatívákat.

Ezekkel a gyakorlatokkal képessé tesszük a tanulót arra, hogy valós helyzetekben is alkalmazható gondolkodási mintázatokat alakítson ki.

1

Fontos cél az is, hogy a tanuló megértse, hogy egy szituációnak nem feltétlenül egy kizárólagosan jó megoldása lehet, hanem a megoldáshoz több jó út is vezethet.

Az egyik legfontosabb célunk a tanulóközösségek kialakítása volt, vagyis az, hogy a tanulók együtt vitassák meg a különböző megoldási módokat és azok előnyeit és hátrányait, s ez alapján önreflexióra legyenek képesek a saját megoldásaikkal kapcsolatban és nem utolsósorban egymástól is tanuljanak. Ennek az az előfeltétele, hogy a tagok között az adott témában létrejöjjön a diskurzus. Az e-szemináriumi felületen a tanulók aszinkron módon, írásban, elektronikus környezetben dolgoznak, ide küldik be az írásbeli válaszaikat – legfeljebb 2500 karakter terjedelemben, hogy ezzel a rövid és tömör írásbeli fogalmazás képessége is javuljon.

A szeminárium vezetője segíti és facilitálja a tanulókat az egyéni gondolkodási minták kialakításában és a különböző megoldási módok feldolgozásában, elfogadásában és továbbfejlesztésében.

A képzés folyamata:

A tanulókból legfeljebb 25 fős virtuális tanulócsoportot hozunk létre. A kurzusok ideje változó: egy, kettő vagy három hetes időtartamúak lehetnek, a tantárgyaktól függően. A kurzus hossza meghatározza a feldolgozott esettanulmányok számát is.

A tanulócsoport munkáját az e-szeminárium vezetője támogatja..

A csoport létrehozását követően a szemináriumvezető és a csoport tagjai között megkezdődik a csoportkohézió kialakulásához szükséges kommunikáció, a csoport tagjai és a szemináriumvezető bemutatkoznak. A szemináriumvezető az indító üzenetében elmondja, hogy mi fog történni a kurzus alatt, mi lesz a foglalkozás menete, hogyan fog működni a csoport, milyen célokat szeretne elérni a foglalkozással stb.

A szemináriumvezető utána kiválasztja a megismert célcsoport összetételének és a tanulói céloknak megfelelő esettanulmányt, majd közzéteszi azt. Tájékoztatja a tanulókat az elvégzendő tanulói tevékenységekről, a feladatokról és a határidőkről, valamint a támogatás lehetséges formáiról – bár ezek az információk a tanulói felületen automatikusan is megjelennek.

A tanulócsoportnak minden tagja ugyanazt az esettanulmányt dolgozza fel önállóan, majd kialakítja a saját álláspontját és a megoldást 1000–3000 karakter terjedelemben beküldi a szemináriumi felületen keresztül.

3

A szeminárium vezetője a beküldött megoldásokat egyenként elolvassa, négy – nyelvi, logikai, innovatív és szakmai – szempont szerint értékeli és az értékelést – legalább 1000 karakternyi terjedelemben – megküldi a tanuló számára. Ezt az értékelést a tanulócsoport többi tagja nem láthatja.

A beadási határidő lejárta után valamennyi megoldás kikerül a közös felületre, ahol a tanulók reflektálhatnak egymás megoldásaira, ezzel megkezdődik a szakmai diskurzus és a vita a megoldási javaslatokról, illetve azok alkalmazhatóságáról és használhatóságáról.

A szakmai vita során újabb nézőpontok, gyakorlati tapasztalatok és megoldási módok is előkerülnek, ezzel kezdetét veszi az a folyamat, amely a tudásmegosztást és az egymástól való tanulást is elindítja. Ezt az időszakot nevezzük aktivitási időszaknak. Egy tanuló akár több megoldáshoz is hozzászólhat és kérdezhet is a tanulócsoport többi tagjától.

Az aktivitási időszak végén a szemináriumvezető értékeli a hallgatói tevékenységet, majd egy elköszönő üzenettel zárja le a kurzust. Végül a képzésszervező is lezárja a kurzust.

A sorozatunk következő részében bemutatjuk az e-szeminárium tanulói és oktatói felületét, végül az alkalmazott esettanulmányok általunk használt típusairól lebbentjük le a fátylat.

Folyt. köv… egy hét múlva, addig is jó tanulást mindenkinek és jöjjenek vissza a sorozat következő részére is!


PallaiÉva

dr. Pallai Éva

Jogász, igazgatás-szervező, tréner, team coach, oktatás- és tanulás-módszertani szakértő, Apertus Kft. E-Learning Üzletágvezető.