nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Idén júniusban részt vettünk az Európai Unió pilot jellegű szakmai csereprogramjában, a „Mobilise SME”-ben. SME: Small and Medium Enterprises, vagyis kis-és középvállalatok. Tehát olyan cégek, amelyeknek 250 főnél kevesebb alkalmazottja van, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró (illetve ennek megfelelő összeg).

A pályázatot ilyen méretű cégek szakmai tapasztalattal már rendelkező alkalmazottai számára írták ki. A pályázat keretében az ösztöndíjasok valamely szabadon választott, a sajátjukhoz hasonló profilú céghez látogathattak el (minimum két hétre, maximum két hónapra), ahol idegen környezetben is kipróbálhatták magukat.

A szakmai csere egyrészt lehetőséget nyújt a küldő és a fogadó szervezet jól bevált módszereinek, eljárásainak megismerésére, kipróbálására, kölcsönös tapasztalatcserére, másrészt arra, hogy az európai vállalkozások jobban megismerjék egymást, és esetleg jövőbeni együttműködést is előkészítsenek.

A potenciális partnerek egymásra találását célozza a „Mobilise SME” projekt matchmaking platformja, ahol küldő- és fogadószervezetként is lehet regisztrálni.

Az Apertus küldőszervezetként itt talált rá a holland Aflatoun International alapítványra, amely – mivel saját alkalmazotti bázisában épp hiány volt e-tanulással foglalkozó szakemberekből – szívesen fogadott volna a témában jártas európai szakértőt.

e learn 01

Az Aflatoun alapítvány óvodások, iskolások és fiatalok számára tervez iskolai és iskolán kívüli oktatási programokat különféle pénzügyi-fenntarthatósági és társadalmi témákban, szerte a világban. Gondosan megírt, naprakész tananyagaikat korszerű pedagógiai eszközökkel juttatják el a felhasználóhoz: egy-egy régióban először néhány napos tanárképzést szerveznek, majd az itt kiképzett „mesterképzők” a megszerzett tudást saját szakmai kapcsolati hálóikon keresztül – a tananyagot lokalizálva – adják tovább. A tananyag így jut el a pedagógusokhoz, majd rajtuk keresztül a végfelhasználókhoz, vagyis az óvodásokhoz, iskolásokhoz, fiatalokhoz. Az alapítvány a világ minden táján aktív, többek közt háborús konfliktusok által sújtott területeken is – itt a tananyag a békefenntartásról, a katonai vagy egyéb csapásokra való pszichés felkészülésről szól. Máshol a szegénységgel szembeni küzdelem a fő irányvonal.

Mivel azonban a helyi mesterképzések nagyon költségesek, az alapítvány igyekszik tartalmait e-learninges formában elérhetővé tenni, lehetőleg minél több nyelven.

Az Apertus mint küldő vállalat ösztöndíjasa az Aflatoun digitális tanulás-tervezésének kezdeti stádiumában nyújtott szakmai segítséget.

A feladat igen komoly, hiszen több ezer oldalnyi írott szöveg és rengeteg videó vár feldolgozásra több nyelven, és ugyan a tervezési munkába az elmúlt években már többször is belekezdtek, ez – megfelelő szakértelem és kapacitás híján – továbbra is kezdeti stádiumban maradt. Az alapítvány a Learning Equality (Egyenlőség a tanulásban) partnere, amely a Google „Global Education Commitment” (Elköteleződés a globális oktatásért) elnevezésű programjában vesz részt. Az elköteleződés számadatokból indul, és arra az alapgondolatra épít, hogy bár a világ egyik felén a digitális oktatási forradalom már jópár éve tart, a másik felén az iskoláskorú gyerekek még mindig nem jutnak minőségi, vagy adott esetben semmiféle oktatáshoz: nincs tankönyv, tanár, iskola. Jelenleg a Földön négy és fél milliárd embernek még internetkapcsolata sincs. Bár a számadatok hosszú távon javulhatnak, de míg erre várunk, újabb és újabb generációk nőnek fel megfelelő oktatás nélkül, ami ellehetetleníti az őket körülvevő szegénységgel folytatott küzdelmüket. Az Aflatoun oktatási programjai éppen ezt a problémát igyekszenek orvosolni: a gyerekeket és a fiatalokat megfelelő tudással ruházzák fel, és olyan attitűddel, hogy ne csak saját életükben, hanem környezetükben is képesek legyenek változásokat előidézni.

A Learning Equality pedig az Aflatounhoz hasonló oktatási tartalmak terjesztését azzal próbálja támogatni, hogy könnyen használható, szabad forráskódú e-learninges platformot fejleszt, melynek elsődleges célja, hogy ezeket a minőségi tartalmakat megossza és eljuttassa a világ összes tájára. Mégpedig úgy, hogy azok offline is használhatók legyenek. Az offline applikáció telepítés után ezekből a megosztott oktatási tartalmakból válogatva személyre szabott tartalmakat fog létrehozni, amelyek önálló tanuláshoz és tantermi oktatáshoz is használhatók lesznek.

Az Aflatoun tankönyvei és videói is ebbe a digitális rendszerbe kerülnek majd be. A szakmai csere során az Apertus szakembere a funkciók és a hatalmas mennyiségű tartalom logikai struktúrájának kidolgozásában nyújtott segítséget. A cserére június második felében került sor, és a két hét alatt kialakult szakmai kapcsolat mindkét fél számára hasznosnak bizonyult.

A látogatásról készült egy interjú is, mely a Mobilse SME weboldalán olvasható.


Fáy Réka

eTananyag szerkesztő