nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

A tutori szolgáltatásról szóló sorozatunk első két részében a módszer bevezetéséről és a felhasználói felületről írtunk olvasóinknak. Most a szolgáltatás két típusát mutatjuk be részletesebben. A tutorálás bevezetésekor választási lehetőséget akartunk biztosítani a tanulóinknak, ezért ennek a tanulást támogató módszernek is két formáját hoztuk létre: az egyéni és a csoportos tutorálást.

Mi történik az egyéni tutoráláskor?

Egyéni tutorálás esetén az eseménynek két szereplője van: egy tutor és egy tanuló. Egy tutorhoz több tanuló is tartozik, de ő mindegyikükkel egyéni, személyes levelezést folytat. A foglalkozás időtartama tíz nap, ami alatt a tanulónak egy feladatot kell megoldania. A feladat egy esetleíráshoz kapcsolódó kérdés megválaszolása minimum 1000, maximum 3000 karakterben.

tutoring1

Az esetleírás az esettanulmánynak az a része, amely bemutat, leír egy szituációt, és közben felvet egy problémát. Tehát maga az esetleírás nem tartalmazza azt, hogy hogyan lehetne megoldani a vázolt helyzetet. A tanuló az esetleíráshoz kapcsolódóan egy kérdést kap, és azt kell megválaszolnia. Megoldásában lehetősége van saját véleményét, tapasztalatait is kifejteni. Azért hasznos ilyen típusú feladatokkal dolgozni, mert sosem csak egyetlen jó megoldás van, így egy esetleírásra akár több változatos és érdekes válasz is érkezhet. A felvetett probléma megfejtése pedig önmagában is kreatív tevékenység a tanuló számára.

Lehet javítani

A folyamat során a tanulónak egy alkalommal lehetősége van javítani, módosítani az általa beadott megoldáson. A cél az, hogy a válaszadó a feladat megoldása közben szakmailag fejlődjön, meg akarja oldani az adott problémát, és eközben olyan szempontokat is figyelembe vegyen, amelyekre korábban esetleg nem gondolt. A tanuló természetesen a javítás előtt még elküldi a tutornak a válaszát, a tutor azt elolvassa, átnézi, kijavítja, majd szövegesen értékeli a munkát. Ha a tutor úgy ítéli meg, hogy a válasz megfelelő, akkor nincs szükség javításra. A módosítási lehetőség biztosítja a tanuló számára, hogy újra átgondolhassa a felvetett szituációt, problémát, pontosíthassa a megfogalmazását, más szemszögből tekinthesse át a helyzetet. Így akkor is abszolválhatja a feladatot, ha elsőre a tutor úgy ítélte meg, hogy a megoldása nem megfelelő.

tutoring

A csoportos tutorálás

A menetrend a csoportos tutorálás esetében egy igen lényeges ponton eltér az egyénitől. A tanulás támogatása itt azzal indul, hogy a tutor egy orientáló kérdést tesz fel a tanulóknak a csoport üzenőfalán. A tanulók látják egymást a csoportban, tudnak reflektálni a tutor kérdésére és egymás hozzászólásaira. Az orientáló kérdés célja egyrészt az, hogy a pár nappal később kiadott feladat témája felé terelje a tanulók gondolkodását, másrészt viszont az is, hogy elindítson egy beszélgetést, teret adjon szakmai vita kialakulásának, alkalmat teremtsen a saját tapasztalatok megosztására. A tanulóknak itt arra is esélyük van, hogy csoporttársaikat megismerve saját szakmai hálózatukat bővítsék.A folyamat további része nagyon hasonló ahhoz, ami az egyéni tutorálás esetében történik. Itt is egyéni feladatmegoldás következik. A folyamathoz virtuális fogadóóra is tartozik, ahol folyamatosan szakmai segítséget lehet kérni a tutortól. A feladat itt egy olyan kérdés megválaszolása, amely általánosabban kapcsolódik a témához. A válasz terjedelme ugyanúgy 1000 és 3000 karakter között lehet.Korrigálásra a csoportos tutorálásban is van mód.

Már ennyien…?

A tutor és a tanuló a tutori felületen tudnak kommunikálni egymással. Üzeneteket tudnak egymásnak küldeni. A tanuló bátran keresheti a tutort, ha elakad a feladatmegoldás során, vagy szakmai kérdése merül fel. A csoportos tutorálásnál a tutor csoportos üzenetet is tud küldeni a tanulónak.

Támogató szakembereink, a tutorok

A latin eredetű tutor szó jelentése ’gyám’, ’pártfogó, gyámolító, védő személy’. Szakembereink két feladatot is ellátnak a tutorálási szolgáltatásunk során. Támogatják a tanuló tanulási folyamatát, tehát hozzájuk lehet fordulni, ha valaki elakad, illetve szakmai feladatot is ellátnak, hiszen értenek az adott területhez, és szakmailag értékelni tudják a tanulók megoldását.

A sorozat következő részében tutorokkal készült interjúk tapasztalatait fogjuk megosztani.


StreliZita

Streli Zita

Apertus Nonprofit Kft. Módszertani és kutatási osztályán dolgozik, közösségi e-tanulás tanácsadó. Kutatási területei: közösségi tanulás, közösségek építése, tanulóközösségek, szociolingvisztika. Legtöbb tapasztalatát az oktatás és oktatásszervezés területén szerezte.