nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Az e-szemináriumról mint foglalkozási formáról szóló korábbi bejegyzéseinkben már szó volt az esetalapú oktatásról, a módszertani célokról, a képzés folyamatáról, a felületről és az esettanulmányok típusairól. Most jöjjenek az objektív számadatok és a szubjektív tapasztalatok!

E-szemináriumon a hallgatók a 2016/2017-es tanév őszi félévében vehettek részt először. Ekkor indult el két új szak: a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés és a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés. Ezen a két szakon a tisztviselői továbbképzésben a tanulás egy új dimenzióját valósíthattuk meg, amely már a közösségi tanulás felé vezet, és bevezethettük az ezt támogató foglalkozási formát, az e-szemináriumot.Azóta eltelt egy év. Idén szeptemberben a harmadik évfolyam kezdte meg tanulmányait mindkét szakon. Ezalatt lezajlott rengeteg e-szeminárium, amelyek során sok-sok tapasztalatunk és adatunk gyűlt össze.

85 1

Az első félév során a két szakon összesen 559 hallgató kezdte meg a képzést, 54 e-szemináriumvezető támogatásával. 40 tanulócsoportot alakítottunk ki, mindkét szakon 20-20 csoportot. A csoportok kialakításánál fontos szempont volt, hogy azok a hallgatók kerüljenek egy csoportba a virtuális térben, akik ugyanazon a gyakorlati foglalkozáson fognak részt venni. Vagyis ezúttal a területi szempont volt az elsődleges. Ennek megvan az a gyakorlati haszna is, hogy a hallgatóknak valószínűsíthetően kevesebbet kell utazniuk a jelenléti foglalkozásra, hiszen a gyakorlatokat jellemzően a lakhelyükhöz közel, a megyeszékhelyeken tartjuk. Másik fontos hozadéka ennek a rendezési elvnek, hogy a hallgatók nem csak a virtuális térben, hanem személyesen is találkozhatnak, ettől pedig erősödhet a csoportkohézió.

Februárban mindkét szakon újabb évfolyam indult, így már 80 tanulócsoporttal zajlott a munka. A két évfolyamon összesen 114 e-szemináriumvezető segítette a hallgatók szakmai előrehaladását. Az első két félévben 1143 hallgató vett részt a képzésben. A tanév végén az esetleírásokra beadott esetmegoldások és az átfogó kérdésekre adott válaszok száma meghaladta a 21 ezret, az egymás feladatmegoldásaira adott hozzászólások száma pedig a 15 ezret. Júniusban 722 e-szemináriumi foglalkozáson voltunk túl. A közigazgatási tanulmányok két féléves képzés, ezért júniusban az első évfolyamról 20 csoportunk már sikeresen be is fejezte a tanulmányait.

Szeptemberben, a 2017/2018-as tanév őszi félév elején elindult a harmadik évfolyam. A közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés 36 új tanulócsoporttal, a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés 34 új tanulócsoporttal. A szakok indulása óta összesen 150 tanulócsoportot alakítottunk ki, és már több mint 120 e-szemináriumvezető dolgozott, illetve dolgozik ebben az új típusú, a virtuális tanulást támogató foglalkozási formában. Ebben a félévben 65 e-szemináriumvezető segít több mint 1700 hallgatónak az esettanulmányok feldolgozásában. A félév közepéig körülbelül 7500 feladatmegoldás született, és több mint 5000 hozzászólást írtak a hallgatók.2016 novembere óta a mostani félév közepéig, tehát mintegy egy év alatt több mint 1400 e-szeminárium zajlott le.

85 2

Az adatokból az is kiderül, hogy az e-szemináriumokon részt vevő hallgatók 60%-a adja be a feladatmegoldását munkaidőn kívül. Ez az arány a képzés kezdete óta nem sokat változott, 58% és 61% között mozog. A hallgatók 50%-a szintén munkaidőn kívül szól hozzá csoporttársai megoldásaihoz.Egy feladatmegoldásnak minimum 1000, maximum 3000 karakternek kell lennie. Megfigyelhető, hogy a megoldások átlagos hossza az egymást követő félévek során, ha kevéssel is, de folyamatosan nőtt. Az első félévben a hallgatói feladatmegoldások átlagos hossza 2245 karakter volt, a mostani félévben eddig 2414 karakter.

A fenti számadatokon túl érdekesek számunkra azok a tapasztalatok is, amelyeket személyesen az e-szemináriumvezetők osztanak meg velünk. Néhány beszélgetés természetesen még nem reprezentatív minta és nem képez statisztikai sokaságot, de nagyon fontosnak tartjuk ezeket a visszajelzéseket, véleményeket, hiszen kiegészítik adatainkat, segítenek a további fejlesztésben. Jó hír számunkra, hogy ezekből a beszélgetésekből az derült ki, hogy az e-szemináriumi felület könnyen megtanulható és könnyen kezelhető. A felhasználók szeretik és hasznosnak érzik, hogy a tanulási folyamatot esettanulmányok bevonásával támogatjuk. Sok olyan megoldásról is beszámoltak, ahol kifejezetten látszott, hogy a hallgatók el tudnak rugaszkodni attól a konkrét helyzettől, amely az esetleírásban szerepel, és a saját területükre vonatkoztatva is átgondolják az adott problémát, válaszaikba beépítik azokat a tapasztalatokat, amelyeket ők éltek át saját munkájuk során. Volt, aki arról számolt be, hogy a csoportjaiban a hallgatók az átfogó kérdésekre adtak be kreatívabb válaszokat, és inkább kiderült a saját véleményük vagy tapasztalatuk, amikor az adott dilemma annyira felkeltette az érdeklődésüket, hogy még további szakirodalmat is kerestek hozzá.

A konkrét számadatok mellett az egy-egy felhasználótól érkező szubjektív vélemények és egyéni tapasztalatok is fontosak számunkra, mert ezek is mind segítenek nekünk a módszertan és a felület fejlesztésében. A visszajelzések begyűjtése és elemzése folyamatosan zajlik. Az e-szemináriummal kapcsolatos legérdekesebb eredményeinket, következtetéseinket a továbbiakban is meg fogjuk osztani olvasóinkkal.


StreliZita

Streli Zita

Apertus Nonprofit Kft. Módszertani és kutatási osztályán dolgozik, közösségi e-tanulás tanácsadó. Kutatási területei: közösségi tanulás, közösségek építése, tanulóközösségek, szociolingvisztika. Legtöbb tapasztalatát az oktatás és oktatásszervezés területén szerezte.