nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

A grafikusok munkáját körüllengi egy indokolatlan misztikum, ami körülbelül az „ők olyan kreatívak” és a „nem is tudom, honnan jut eszükbe ennyi szuper ötlet” típusú mondatokban testesül meg. Pedig valójában az ötletek egy teljesen természetes és átlagos agyi tevékenység eredményei.

Tanulási élmény

Egyre egyértelműbb, hogy a magas minőségű e-tananyagok elkészítéséhez elengedhetetlenül szükség van a profi grafikus munkájára. Ez ugyanis értelmezhetővé és kézzelfoghatóvá teszi a sokszor bonyolult összefüggéseket, képileg ábrázolja a folyamatokat, kiegészíti és hangsúlyozza a tananyag egyes részeit, vagyis a saját nyelvén oktatja a tananyagot. Ezt pedig nem lehet laikusokra bízni, mivel a szakmai és a minőségi elvárásokon túl a vizualitás nyelvét is beszélni kell. A tanításmódszertan és a grafikai megjelenés együtt alkotja a szimfóniát, az összhangzást, ami maga a tanulási élmény.

Mintázatok

Erre nincs előre megírt kotta, nem is lehetne ilyet írni. A készítés során alakul, módosul a látványvilág, egy dolgot tartva szem előtt: segíteni kell a hallgató munkáját. Miközben a módszertani elvek és a tartalmak adottak, a grafikus a legjobb vizuális megoldást keresi. A maga módján értelmezi a tananyagot, és lefordítja azt a saját nyelvezetére. Ilyenkor mintázatokat keres és talál. Mivel a témában általában járatlan, azokat a kapcsolódási pontokat keresi az általa ismert világból, amelyekkel értelmezni tudja, amit képekben ábrázolnia kell. Mint amikor felhőket látunk az égen, és belelátunk dolgokat. Az agyunk értelmet keres ott is, ahol talán nincs, mert így könnyebben értelmezhető számunkra a világ. A grafikus is belelát dolgokat a témába, akkor is, ha azok nincsenek ott. Valószínűleg a gondolatok és a képek ilyenkor többszörös áttéten keresztül nyerik el a végső formájukat, és a tananyag talán pont ettől válik élvezhetővé. A grafikus a látványvilággal (a színekkel, elemekkel, helyzetekkel) megnyugtató környezetet is teremthet a hallgató számára, ha az segíti a megértést – de meglepő fordulatokkal ki is emelheti a tanulót a komfortzónájából, ha az a célravezető a bevésődés megerősítéséhez. Minél nagyobb (vagy kisebb) a logikai távolság a kiindulási állapot (információ) és a vizuális megközelítés (például egy animáció története) között, annál élvezetesebb és érthetőbb az adott tanulási elem. Nincs tehát semmilyen speciális, titkos tudása a grafikusnak, csak képes összekötni két – egymástól látszólag független – dolgot, hogy abból egyet gyúrva létrehozzon egy újszerű, szórakoztató és hasznos harmadikat.

 kreativitas 1

Előzetes ismeretek

Ennek előfeltétele, hogy a grafikus tág ismeretekkel rendelkezzen a világról. Ez akár a kertépítést, a gasztronómiát vagy a honi barkácsművészetet is jelentheti; a lényeg, hogy releváns módon segítse az absztrakciós folyamatot. Az is fontos, hogy az elkészült mű olyan logikai láncot kövessen, amelyen majd a hallgató is végig tud menni, vagyis a közös tudáson alapuljon. A hallgató vélelmezhető tudása, ismeretei, valamint a vizuális tér, amelyben él és amit ismer, meghatározza, hogy a grafikus munkája mennyire lesz sikeres. Ilyen értelemben a vizuális nyelv nem lehet sem túl összetett és bonyolult, sem pedig infantilis. Amennyiben pedig a tananyagban humort alkalmazunk, annak kifejezetten mindenki által érthetőnek kell lennie, hiszen csak így érheti el a célját.

kreativitas 2

Kreatív környezet

A grafikust körülvevő környezet tehát meghatározza a sikerességét is. Környezet alatt a fizikai munkakörnyezet is érthetjük, de sokkal inkább döntő az információk áramlásának biztosítása és a hozzáférés más alkotók gondolataihoz. Annak a tudásnak, amit egyszer valaki már leírt, nincs újdonságértéke. Ilyen értelemben annak a grafikának, amit valaki egyszer már megtervezett, a grafikus számára nincsen „kreatív haszna”, azt már csak inspirációs eszközként lehet felhasználni. A grafikai tervezésnek mindaddig alapfeltétele az újdonságra való törekvés, illetve az újszerű megközelítés, amíg a proaktivitás nyitott kapukat dönget, amíg az impulzív magatartás támogatottságra lel, és amíg lehetőség van a bátor elképzelések megvalósítására.


LászlóZoltán

László Zoltán

Apertus Nonprofit Kft. Tartalomfejlesztési Osztályának vizuális művészeti vezetője.