nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

E-Tanulás Módszertani Támogatás


Online közösségi tanulás módszertan

Az online közösségi tanulás egy támogató rendszer, melyben lehetősége nyílik a tanulónak az aktuális élethelyzetéhez igazítva rugalmasan kialakítani a saját tanulási folyamatát, valamint ehhez közvetlenül segítséget kérni. A közösségi tanulás a képzés, továbbképzés olyan formája, amely biztosítja a tanulók számára a témában jártas szakemberekkel való közvetlen tapasztalatcserét, valamint a tanulótársakkal való gyakorlati tudásmegosztást. Az online térben zajló együttműködés során történő tudásmegosztás, tudáscsere, egymástól való tanulás mások számára is elérhetővé válik, vagyis ezáltal megsokszorozódik. A közösségi e-tanulási tér jól szervezett kereteket ad a tanulók és az oktatók közötti kapcsolattartásnak, akkor is, ha időben és térben csak ritkán vagy nehezen lennének elérhetők egymás számára. A közösségi tanulás során lehetőség van különböző típusú és célú csoportok létrehozására, melyek szakemberek (pl. tutorok, e-szeminárium vezetők, csoportvezetők) közreműködésével további kommunikációs és motivációs lehetőségeket biztosítanak a tanulónak.

 

Online oktatók képzése

Egy jól előkészített távoktatás és online tudásbázis sem pótolhatja a tanulásirányítást és a folyamatos, illetve fakultatív tanulástámogatást és annak ellenőrzését. A korszerű távoktatási formák esetében a tanári szerep felbomlik több részszerepre (pl. online előadó, e-szeminárium vezető, tutor, konzulens stb.). Mivel a tanár nem tud a résztvevők tömeges jelenléte miatt minden tanulóval egyenként foglalkozni, ezért a feladata elsősorban a tananyag tartalmi és módszertani szervezése marad. Vele együttműködésben megjelennek a tutorok, akik a tanulókat segítik a tanulásban és tanulmányi céljaik elérésében, de egyben felügyelik is a tevékenységüket. Az e-szeminárium vezetők a gyakorlatorientált képzési formákban a tanulói közösségek csoportos feladatainak elvégzéséhez nyújtanak támogatást. Az Apertus Online Oktatói Akadémia mindezen szereplők elméleti és gyakorlati felkészítését teszi lehetővé.

 

e-Tananyagfejlesztés – Módszertan

Ne higgyünk a lakberendezőnek, aki megtiltja, hogy gyermekünk íróasztalát az ablak alá tegyük, mondván, hogy állandóan az ablakon néz majd kifelé, és nem a leckét fogja tanulni. A multimédiás, interaktív tananyagainkkal olyan élmény a tanulás, hogy ha a moziban ülnénk, már kiesne tőle a kezünkből a pattogatott kukorica.
Megrendelőinkkel szoros kapcsolatban, közösen határozzuk meg a képzési követelményeket és a fejlesztési igényeket, kreatív csapatunk segítségével pedig megálmodjuk a fejlesztési koncepciót. Tartalom-tervezőink egy műhelymunka keretében a téma szakértőinek bevonásával megrajzolják a tartalom kacsacsőrű emlősöktől mentes struktúráját, leírják a tananyag tartalmi elemeit, a megértést támogató multimédia-elemeket, valamint a tananyag lejátszásának platformját – mindezek végül a forgatókönyv alakjában képezik a gyártási tervet.
A multimédia-elemek legyártáshoz a megjelenési formák széles választékát tudjuk felkínálni. A grafikák, rajzfilmek, élőszereplős filmek, animációk vagy belső stúdiós felvételek elkészítését saját felkészült szakembereink végzik. Az elkészült multimédia-elemeket tananyagszerkesztőink öntik végleges tananyagformába, majd a tesztelési folyamatokat követően tesszük közzé őket.
Az elkészült tananyagok életútját is nyomon követjük, s a saját tapasztalataink, illetve a tanulói visszajelzések alapján folyamatosan karbantartjuk és hatályosítjuk azokat.