nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Adaptív e-tananyag


Az adaptív e-learning tananyag olyan online elérhető digitális tankönyvként értelmezhető, amelyet a tanulók számára előre megtervezett oktatási instrukciók, ismeretanyag és gyakorlati feladatok birtokában készítenek el, figyelembe véve a lehetséges egyéni képzési igényeket, felkészültséget és a hatékony személyre szabott tanítási-tanulási folyamatot.

Az ilyen egyéniesített képzést támogató tananyagok alapfeltétele az előzetes tudás- és képességfelmérés, amely biztosítja a tanuló már meglévő tudásának, képességének alapján a tananyag egyéni úton való elsajátítását és az egyéni tanulási folyamatot. Az adaptív e-learning tananyagok alkalmazása olyan esetekben célszerű, amikor az elmélet és gyakorlat modelljének együttes megismerésére van szükség az oktatás során, és a célcsoport előképzettsége, gyakorlati tapasztalatai igen eltérő minőségűek. A képzési forma az alapfokú e-tananyag formátummal szemben lehetővé teszi az előzetes tudásszinten és egyéni igényeken alapuló, gyakorlatorientált, képességfejlesztő képzést.

 

Ez a tananyag kifejezetten gyakorlatorientált képzésre alkalmas, amikor a tanulók számára különböző eljárások, műveletek modelljének meghatározott sorrend vagy feltételek szerinti elsajátítására van szükség. Ilyen esetekben a tananyagban foglalt ismeret biztosítja a műveletek elvégzéséhez szükséges tudást, míg a gyakorlatok elvégzésével segítik a folyamat modelljének rögzítését. Az adaptív e-tananyagok gerincét egy-egy folyamat adja, amelyet lépésekre bontott tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó alapvető ismeretek alkotják. A szakmai tevékenységeket leíró, interaktív elemek fejlesztése a szakértők segítségével kialakított forgatókönyv alapján történik meg.

Nincs speciális szoftver igénye. Számítógépre, tabletre és az online tartalom megjelenítésére alkalmas böngészőre, valamint internetkapcsolatra van csupán szükség. Az adaptív e-tananyag egy részletes didaktikai tervezés alapján készül, amely meghatározza a tananygban lévő tudásszinteket, a hozzájuk rendelhető tudásfelmérőket, tartalmakat, valamint a gyakorlás során használni kívánt interaktív megoldásokat. A tervezés eredménye egy részletes forgatókönyv, amely gyártási lépésenként felsorolja a tartalmi, a működési és a tananyagba szerkesztés feltételeit. A gyártás a forgatókönyv alapján készül, a benne szereplő munkafázisokhoz rendelhetőek a készítés idő- és költségigényei. Az adaptív tananyag a fejleszteni kívánt tudásszintek számával és az interaktív feladatok darabszámával határozható meg.

A tanulói munkaterhelés igénye, amely az előzetes tudás felmérése, az új ismeretek feldolgozása és az interaktív elemekkel való gyakorláson alapul, a tananyag mennyiségével arányosan határozható meg. Jelentős egyéni eltérések lehetnek, mert az előzetes tudás nagyban befolyásolja a tananyaggal töltött idő mennyiségét és minőségét is. Az adaptív e-­tananyaggal történő tanulás­ tekintettel az előre megtervezett és beépített tudásfelmérőkre és oktatói instrukciókra,­ közvetlen oktatói munkát nem igényel.