nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Alapfokú e-tananyag


Az alapfokú e-learning tananyag olyan online elérhető digitális tankönyvként értelmezhető, amelyet a tanulók számára előre megtervezett oktatási instrukciók és ismeretanyag birtokában készítenek el, figyelembe véve az optimális képzés érdekében a hatékony tanítási-tanulási folyamatot. Az ilyen tananyagok gerincét jellemzően szöveges tartalom adja, de az ismeretanyag megértését elősegítő multimédia elemeket (pl.: kép, hang, animáció, videó) is tartalmaz.

Olyan esetekben célszerű alkalmazni ezt a képzési formát, amikor az oktatás során átadásra kerülő ismeretek összetettsége, bonyolultsága vizuális szemléltetés mellett hatékonyabb megértést biztosít a tanulók számára. Ez a képzési forma az e-book formátummal szemben lehetővé teszi a gazdagabb multimédiás szemléltetést, valamint az átadott ismeretek megértésének ellenőrzését előre meghatározott és azonnal, automatikusan kiértékelhető tesztek formájában.
Olyan képzési célok elérését támogatja ez a tananyagtípus, ahol összetett, rendszerszerű ismeretek átadásán van a hangsúly, és ezen ismeretek birtokában válik képessé a tanuló a tartalmi struktúra megértésére, a további részlet-információk rendszerszerű befogadására, valamint az egyes ismeretelemek közötti logikai kapcsolatok megértésére. A tananyag a tanuló egyéni ritmusában, önálló feldolgozással biztosítja az ismeretek elsajátítását és a visszaellenőrzést. A tanulás során célszerű a tananyag mellé oktatói támogatást biztosítani a tanulók számára például konzultáció vagy tutorálás formájában.

 

A tananyag elsődleges elemei a szövegek, amelyek a lényegi ismereteket tartalmazzák a tanuló szempontjából. A legtöbb képzés esetében a tanulók az alapvető ismeretekkel való első találkozáskor minimális tapasztalatokkal rendelkeznek a területen, ezért legtöbbször memorizálással próbálják megjegyezni a tanultakat, ami önmagában nem szolgálja sem a tanítás, sem a tanulás céljait. Egy hatékonyabb megoldás, ha a memorizálást segítendő történetekbe ágyazva kerülnek átadásra az új ismeretek, fogalmak. Az alapfokú e-learning tananyagok tökéletes eszközei a vizuális történetmesélés módszerével támogatott oktatásnak. A szöveges tartalom vagy sztori megértését segítik a multimédiás szemléltető elemek, melyek lehetnek képek, ábrák, infografikák, animációk, esetleg videók. Ezek célja, hogy segítsék az új ismeretek, fogalmak memorizálását azáltal, hogy a tanulók különböző érzékszerveire való ráhatással több impulzussal és több információval szolgáljanak az új ismeretek elraktározásához, és segítsék a későbbi előhívásukat is. Fontos elemei az ilyen tananyagoknak az elsajátítandó fogalmakat rendszerező és keresést biztosító fogalomtárak. Nincs speciális szoftver igénye.


A tanuló (felhasználó) számítógépén, tabletjén, okostelefonján meg tudja nyitni ezt az e-tananyagtípust. Ezen kívül az online tartalom megjelenítésére alkalmas böngészőre és internetkapcsolatra van csupán szükség. Az e-learing tananyagok fejlesztése többféle különböző szakértelmet igényel, hiszen a tartalom, a tanítás-tanulási folyamat, a szemléltető elemek tervezése és a kivitelezés technikai lehetőségei együttesen határozzák meg a tananyag felépítését. A fejlesztés első szakaszában a szakértő szerző, a tanulás tervező és a módszertani szakértők elkészítik a tananyag forgatókönyvét, amely tartalmazza az összes szükséges ismeretet, szemléltető elemet, a kerettörténetet, a navigációs rendszert, a fogalmakat és a tesztek típusait, kérdéseit és a helyes válaszokat. A részletes forgatókönyv elkészítését követően az e-tananyag fejlesztők elkészítik az egyes elemeket, és technikailag összeállítják a tananyagot. Ezután történik meg az elkészült tananyag szakmai véleményezése és kipróbálása.

 

Mivel az e-tananyagok a tanuló egyéni ritmusában, önálló feldolgozással biztosítják az ismeretek elsajáítását és a visszaellenőrzést, a mennyiség meghatározásához a kontakt óraszám nem megfelelő viszonyítás. Az alapvetően szöveges tartalomra épülő tananyagok esetében a szöveg mennyisége alapján célszerű meghatározni a tananyag mennyiségét. Egy szerzői ív mennyiségű szöveg értő olvasásához egy felnőttnek átlagosan 60-80 percre van szüksége. Az alapfokú e-tananyagok esetében ez kiegészül a szemléltető multimédia elemek áttekintésének, lejátszásának időszükségletével, amelyre szerzői ívenként áltagosan további 15%-nyi időráfordítást számíthatunk, azaz átlagosan, ívenként 80 percnyi e-tananyaggal kell számolnunk.

 

A tanulói munkaterhelés igénye - melyben az ismeretek feldolgozása, az új fogalmak, szemléltető elemek értelmezése, valamint az ismeretek memorizálásához szükséges ismétlések is benne foglaltatnak - a tananyag mennyiségnek körülbelül négyszereseként határozható meg. Az alapfokú e-tananyaggal történő tanulás - tekintettel az előre megtervezett és beépített oktatói instrukciókra - közvetlen oktatói munkát nem igényel.