nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Konzultáció és tutorálás


Az online környezetben végzett tanulástámogatás legjellemzőbb formái a konzultáció és a tutorálás, amelyek elsődlegesen a tanuló(k) és az oktató(k) közti változatos kommunikációs formákon alapulnak. Az online konzultációk megtartásához és a tutoráláshoz különféle eszközök, szoftverek használhatók a digitális tanulás-tanítási térben. Ezek a támogatási rendszerek valamely online tanulási forma kiegészítéseként használható, támogató eszköz- és módszertárak.

Felhasználási területe a tanulás-tanítási folyamatban a tanulók hatékony fejlődésének támogatása, segítése egyéni vagy csoportos formában. A megoldás megadja a konzulensnek, tutornak és a tanulóknak azokat az online eszközöket, amelyekkel megvalósítható a közvetlen kapcsolaton alapuló együttműködés a tanulás során.

Jellemzője a nyitottság az eltérő személyiségekből álló csoportok kezelésénél és a rugalmasság a hallgatókkal való egyéni bánásmódban. Az online térben zajló képzésfejlesztési folyamatban az egyik legnagyobb probléma a társas kapcsolatok, a személyesség hiánya, amely nehezíti a tanulást és a tanítást egyaránt. Ennek kiküszöbölésére szolgáló egyik megoldás az online konzultációkat és tutorálást lehetővé tévő eszközök és oktatói tevékenységek, melyeket az önálló tanulást biztosító eszközök alkalmazása esetében ajánlott leginkább alkalmazni a képzési program kialakításakor.

A tanulástámogatáshoz szükséges leginkább használatos eszközöket biztosító rendszer különböző szolgáltatásai változatos formában használhatók fel a tanuló és az oktató közti folyamatos és rendszeres kapcsolattartásra. Az oktatók módszertani felkészítés során sajátíthatják el az eszközök használatát. Az online konzultációhoz és tutoráláshoz szükséges eszközöket a virtuális osztályterem rendszere biztosítja a résztvevők számára, melynek igénybevételéhez internetkapcsolat és böngésző szoftver mellett bizonyos helyezetekben (pl: videokonferencia) szükség lehet webkamerára és mikrofonra, fülhallgatóra is. Mivel a konzultáció és a tutorálás is önkéntes a tanuló részéről, így a mennyiségek meghatározása az oktató órában megadható rendelkezésre állásában határozható meg.