nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Online workshop


Az online workshop olyan képzési forma, amely egy virtuális térben működő munkacsoportban zajlik. Tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív elemzésére és a megoldási javaslatok kidolgozására irányul a résztvevők aktív közreműködésével tréner(ek) irányítása mellett.

A foglalkozások lehetnek: probléma megoldó, konfliktus megoldó, döntés előkészítő, koncepció alkotó, jövőkép kidolgozó workshopok.

Kisebb témakörök feldolgozására, gyakorlatban használható ismeretté alakítására alkalmas képzési, továbbképzési módszer, amely az ismeretek megszerzéséhez kapcsolódóan meghatározott kompetenciák elsajátítását, megerősítését szolgálja.

Az virtuális térben zajló workshop megfelelő terep az elméleti ismeretek célorientált feldolgozására és a feldolgozott ismeretek bemutató jellegű alkalmazására. Az online műhelymunka során specifikus gyakorlati feladatok és csoportos tevékenység a jellemző. Ezeket a résztvevők közösen elemzik, értékelik, majd levonják a feldolgozás során keletkezett tanulságokat és következtetéseket fogalmaznak meg.


Szerkezetét tekintve egy előre meghatározott időkeretben, előkészített forgatókönyv alapján csoportos és egyéni tanulói feladatok megoldása mentén épül fel. Ezenkívül kiegészül a szükséges előismereteket biztosító szakanyagokkal és szemléltető eszközökkel. Az online workshopot a virtuális osztályterem rendszerben prezentációs, kommunikációs és csoportmunka alkalmazások segítségével lehet megtartani.

A lebonyolításukhoz szükséges eszközöket a virtuális osztályterem rendszere biztosítja a résztvevők számára. A használathoz internetkapcsolat és böngésző szoftver mellett bizonyos helyezetekben (pl. videokonferencia) szükség lehet webkamerára és mikrofonra, fülhallgatóra is. Egy ilyen esemény megtervezése egy előzetes forgatókönyv kialakítását igényli a hozzá kapcsolódó kidolgozott ismeretanyaggal és feladatokkal. A workshop során a virtuális osztályterem rendszerében tréner(ek) irányítása mellett dolgoznak a résztvevők, ahol az előre elkészített segédanyagok bemutatásával és a rendszer funkcióinak használatával zajlik a közös munka.

Az online térben megvalósított workshop egy valós idejű, személyes interakciókon alapuló tanítás-tanulási forma. Hasonlóan a jelenléti formában történő képzéshez, itt is az időtartam adja meg a mennyiségi kereteket, amely legtöbbször tanítási órában kerül meghatározásra. Egy-egy műhelymunka hossza nehezen adható meg, hiszen szünetek és passzívabb, közös munkát nem igénylő részek szakítják meg az interaktív szakaszokat (ugyanúgy mint egy jelenléti workshopnál), de a konkrét aktivitást igénylő időszakok javasoltan 60-90 percesek. A tanulók részéről a munkaterhelés a workshopra való előzetes felkészülés, az azon való részvétel és az esetleges önálló munka időtartamának felel meg. Az oktatók részéről a felkészülésre, a koordinálásra és az utánkövetésre fordított idő adja meg a munkaterhelés mértékét.

Ez a képzési forma 2017 őszétől lesz elérhető.