nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Közérdekű adatok


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezetében foglaltaknak, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásainak eleget téve az Apertus Nonprofit Kft. az alábbi módon rendelkezik közérdekű adatainak elektronikus közzétételéről.

 

A társaság adatai és elérhetőségei

Alapító okirat

Jogi, Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Közérdekű adatkezelésről szóló Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Egyéb közérdekű információk

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatással (összköltség)

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatással (lebontva)

Mérleg

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatással (összköltség)

Egyszerűsített mérleg

Egyszerűsített éves beszámoló

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Független könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet

Mérleg

Egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Záró vezetői levél

2014. IV. negyedév

2015. I. negyedév

2015. II. negyedév

2015. III. negyedév

2015. IV. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

2018. IV. negyedév

2019. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

Szerződések - 2014. év

Szerződések - 2015. év

Szerződések - 2016. év

Szerződések - 2017. év

Szerződések - 2018. év

Szerződések - 2019. év

Közbeszerzési Terv - 2014.

Közbeszerzési Terv - 2015.

Közbeszerzési Terv - 2015. 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv - 2016.

Közbeszerzési Terv - 2017.

Közbeszerzési Terv - 2017. 1. számú módosítása

Közbeszerzési Terv - 2017. 2. számú módosítása

Közbeszerzési Terv - 2018.

Közbeszerzési Terv - 2019.

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

2016. évi beszerzések

2017. évi beszerzések

2018. év

Normatív szolgáltatási szerződés

KÖFOP 211 szolgáltatási szerződés

KÖFOP 212 szolgáltatási szerződés

KÖFOP 215 szolgáltatási szerződés

KÖFOP 223 szolgáltatási szerződés

Éves statisztikai összegzés - 2014. év

Éves statisztikai összegzés - 2015. év

Éves statisztikai összegzés - 2016. év

Vezetők, felügyelőbizottsági tagok, egyéb munkavállalók adatai