nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

A ProBono rendszer


Bevezető

A ProBono rendszer egy digitális tanítási-tanulási portál, mely az ország köztisztviselőinek nyújt széleskörű szolgáltatásokat szakmai ismereteik bővítésére. A ProBono Magyarország egyik legnagyobb e-learning portálja, mely az Apertus Kft. saját fejlesztése. A rendszer több, mint 127.000 felhasználó továbbképzési igényét szolgálja ki a vonatkozó törvényi szabályozások figyelembevételével. A képzésmenedzsment funkciók ellátása mellett a ProBono a magyarországi köztisztviselők továbbképzési kötelezettségeinek és eredményeinek hiteles tárolását biztosító rendszer, így fejlesztésekor kiemelt hangsúly került a nagy üzembiztonságra és rendelkezésre-állásra.

 

Ügyfélszolgálati modul

A modul biztosítja az NKE-VTKI és a munkáltatók vagy a ProBono rendszert használó tisztviselők közötti interaktív, kétirányú kommunikációs felületet. A modul lehetővé teszi, hogy a felhasználók hibákat, észrevételeket jelentsenek be, ill. hogy a kérdéseikre választ kapjanak. Az NKE és az Apertus Kft. számára is fontos a felhasználók elégedettsége, ezért telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat is rendelkezésükre áll, melyen keresztül észrevételeiket, problémáikat jelezhetik az illetékes szervezeti egységek számára. Kapcsolódó funkció:

 • Ügyfélszolgálati rendszer

Oktatói-szakértői hálózat menedzsment

A modul feladata, hogy a közigazgatási továbbképzési rendszer oktatói névjegyzéke naprakész nyilvántartásként funkcionáljon, valamint hogy a képzésekben közreműködő oktatók és szakértők között lehetőséget teremtsen a kommunikációra, közös szakmai műhelymunkára, és hogy egyfajta szakmai hálózatot hozzon létre. Kapcsolódó funkciók:

 • Oktatói pályázatmenedzsment
 • Oktatói névjegyzékek

Intézmény- és felhasználó-kezelés

A modul a munkáltatók, a tisztviselők és a képzési referensek adatait-, és jogosultságait tartalmazza, illetve támogatja ezek kezelését. A ProBono lehetőséget biztosít a felhasználók tanulási, továbbképzési életútjának megtervezésére és nyomon követésére is. Kapcsolódó funkciók:

 • tanulói profil
 • munkáltatói profil
 • szerep és jogosultságkezelés
 • képzési kredit menedzsment

Képzési programok menedzsmentje

A modul a ProBono által kezelt képzési portfóliót kezeli. A Programminősítés és az Egyszerűsített nyilvántartásba-vétel funkciók biztosítják, hogy csak és kizárólag olyan programok kerülnek a portfólióba, melyek a megfelelő minőségbiztosítási szűréseken, ellenőrzéseken átestek. A Programkatalógus pedig könnyű keresést biztosít a felhasználók számára a rendszerben nyilvántartott képzési programok között. Az online felületen bármilyen regisztrált szervezet be tud nyújtani továbbképzési programot minősítésre. A benyújtott programot egy többszintű jóváhagyási folyamaton vezeti végig a portál motor, melynek során a beküldött anyag tartalmi és formai ellenőrzésen is átesik. A minősítést követően az oktatási anyagok legyártásra kerülnek. Az NKE e-learning segédanyagait az Apertus Kft. gyártja. Ezzel párhuzamosan a programok bekerülnek abba a képzési portfólióba, melyek közül a képzési események meghirdetésre kerülnek. A képzésszervezők a portfólióban szereplő programokhoz oktatási eseményeket hoznak létre, melyekre a későbbiekben a résztvevők jelentkezhetnek. Kapcsolódó funkciók:

 • Programkatalógus
 • Egyszerűsített nyilvántartásba-vétel
 • Programminősítés

Képzés- és vizsgaszervezés modul

A képzés- és vizsgaszervezés modul felel a képzési programokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátásáért, így az oktatási események megszervezéséért, a jelenléti adatok és az eredmények rögzítéséért, egyes programok keretében a tanúsítványok generálásáért és nyilvántartásáért. A portál teret nyújt teljes képzések lebonyolítására az átadott ismeretek elsajátításának számonkérésén keresztül a vizsgák kiértékelésén át egészen az eredményekről szóló tanúsítványok generálásáig. Az oktatási esemény létrehozásakor a képzésszervező minden szükséges információt felvisz az adott eseményhez. Ezt megkönnyíti a ProBono rendszerbe integrált Teremgazdálkodási modul, valamint az Oktatói- és vizsgabizottsági nyilvántartás. Kapcsolódó funkciók:

 • Oktatási helyszín- és eszköz menedzsment
 • Továbbképzés szervezés
 • Szakvizsga szervezés
 • Alapvizsga szervezés
 • Ügykezelői alapvizsga szervezés
 • Hitelesített tanúsítványgenerálás

 

Képzési tervek készítése és képzésre jelentkezés modul

A modul feladata, hogy felületet biztosítson a képzési referensek számára, hogy a képzési tervet minden felhasználó számára létrehozzák, és jelentkeztetni tudják őket az egyes programokra. A regisztrált szervezetek képzési referensei egyéni éves képzési tervet állítanak össze az alkalmazottak számára a képzéskínálat és a kötelező továbbképzési előírások alapján. A Pro bono felület automatikusan összeállítja az egyéni tervek alapján a szervezet éves képzési tervét, melyet a referensek elküldenek az NKE számára. A képzési referensek az egyéni tervek összeállítása során konzultálnak a felhasználókkal a felvételre kerülő kurzusokról. A folyamat során, nyomon tudja követni, hogy a felhasználónak milyen tanulmányi kötelességei vannak az előírt továbbképzési kritériumok alapján, és az egyéni képzési tervet e kötelességekhez igazítva alakíthatja. Kapcsolódó funkciók:

 • Képzéstervezés
 • Képzésre jelentkezés

Pénzügyi menedzsment

A Pro bono rendszer a felhasználói adatok (intézményeknél normatíva terhére továbbképzésen résztvevő hallgatók száma és teljesítménye, stb.) alapján számolja ki az egyes intézmények fizetési kötelezettségét. A modul a pénzügyi műveletek automatizálásáért és egyszerűsítéséért felel. A képzéstervezési modulhoz kapcsolódik a portál pénzügyi összesítő és számlázási modulja, mely a lejelentett létszámadatok alapján meghatározza év elején az intézmények számára a fizetendő képzési normatíva nagyságát, valamint a különböző hiányzások vagy ismétlővizsgák esetében az így kiszámlázásra kerülő plusz költségeket is meghatározza és összesíti intézményi szinten a gazdasági ügyintézők számára.

Digitális tanulási környezet

A modul teszi lehetővé a felhasználók számára az on-line tanulást. A digitális tanulási környezetben különböző formátumú oktatási segédanyagok elérése, valamint a programokhoz tartozó elektronikus vizsgáztató rendszer teszi kényelmessé a tisztviselők számára a tanulást és vizsgázást. Kapcsolódó funkciók:

 • E-learning rendszer
 • Elektronikus vizsgáztató rendszer
 • Tanulói napló

Információs modul

A ProBono egy komplex platform, mely – ebben a modulban egyirányú – kommunikációs kapcsolatot létesít az oktatási programok tulajdonosai és a programok minősítését végző testületek között, az oktatók, adminisztrátorok és a továbbképzéseken résztvevő hallgatók között valamint a regisztrált szervezetek és az NKE pénzügyi adminisztrátorai között. Ez a felülete továbbá a ProBono rendszer fejlesztéseivel, valamint technikai ügyekkel kapcsolatos információk közzétételének. Kapcsolódó funkció:

 • Pro bono portál